Γεωλογία / Παλαιοντολογία

Το νησί της Κρήτης αποτελούσε κατά την παλαιοκαινική περίοδο (πριν από 65,5 – 55,8 εκατ. χρόνια) τμήμα της αιγαίας πλάκας. Η σημερινή μορφή του νησιού άρχισε να σχηματίζεται μετά από νέες μετακινήσεις του εδάφους και την τεταρτογενή πτύχωση της γης κατά την περίοδο του Πλειόκαινου (πριν από 5,3 – 1,8 εκατ. χρόνια).

Οι τεκτονικές αυτές διαδικασίες απέκοψαν το νησί από την αιγαία πλάκα δίνοντάς του αυτή την ασυνήθιστη, μακρόστενη μορφή. Νέα ρήγματα και μετατοπίσεις του φλοιού της γης διαμόρφωσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της ανάγλυφης επιφάνειας του νησιού. Η σημερινή μορφή δημιουργήθηκε κατά τις τελευταίες κινήσεις του στερεού φλοιού. Τα τελευταία στρώματα πετρωμάτων αποτελούν αποθέσεις από την τεταρτογενή περίοδο (πριν από 1,8 εκατ. χρόνια), στα οποία βρίσκονται επίσης και απολιθώματα θηλαστικών, βλ. και τα ενημερωτικά φυλλάδια αρ. 54-04 / 81-05 καθώς και την ενότητα «Απολιθώματα / Περιοχές ευρημάτων».

Κώνος μαργών στην Ποταμίδα / βορειοδυτική Κρήτη, του οποίου τα ιζήματα περιέχουν απολιθώματα από το ανώτερο μειόκαινο, βλ. σχετικά και το ενημερωτικό φυλλάδιο αρ. 97-05.

Φυλλάδια

 

131-05/G - Τσουνάμι: Κίνδυνοι στη Μεσόγειο

 

 

400-12/G - 3 νέα τούνελ & διευρύνσεις δρόμων «εκτονώνουν» την διαδρομή